Νεο Προϊον

Δοχείο διαστολής - όγκος 13 λίτρα
Expansion vessel - volume 13 liters
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
215x210x310
Δοχείο διαστολής 13λίτρα

Δοχείο διαστολής - όγκος 23 λίτρα
Expansion vessel - volume 23 liters
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
284x277x313
Δοχείο διαστολής 23λίτρα

Δοχείο διαστολής - όγκος 31 λίτρα
Expansion vessel - volume 31 liters
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
284x277x420
Δοχείο διαστολής 32λίτρα

UPS
UPS
 
Резервно захранване - UPS

Μονέλο
Model
201
Τεμάχια
Number of Pieces
2 pcs
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
130/30/700
Βάρος
Weight
2 kg.

Μονέλο
Model
301
Τεμάχια
Number of Pieces
3 pcs
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
120/500/200
Βάρος
Weight
1.5 kg.

Μονέλο
Model
302
Τεμάχια
Number of Pieces
3 pcs
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
110/200/190
Βάρος
Weight
1.7 kg.

Μονέλο
Model
401
Τεμάχια
Number of Pieces
4 pcs
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
150/170/710
Βάρος
Weight
2.5 kg.

Μονέλο
Model
402
Τεμάχια
Number of Pieces
4 pcs
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
85/80/730
Βάρος
Weight
2.5 kg.

Μονέλο
Model
403
Τεμάχια
Number of Pieces
4 pcs
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
300/200/620
Βάρος
Weight
4.0 kg.

Μονέλο
Model
404
Τεμάχια
Number of Pieces
4 pcs
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
180/330/460
Βάρος
Weight
4.0 kg.

Μονέλο
Model
405
Τεμάχια
Number of Pieces
5 pcs
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
520/45/770
Βάρος
Weight
2.0 kg.

Μονέλο
Model
406
Τεμάχια
Number of Pieces
4 pcs
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
260/130/500
Βάρος
Weight
1.6 kg.

Μονέλο
Model
501
Τεμάχια
Number of Pieces
5 pcs
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
240/210/730
Βάρος
Weight
4.5 kg.

Μονέλο
Model
502
Τεμάχια
Number of Pieces
5 pcs
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
160/160/700
Βάρος
Weight
3.0 kg.

Μονέλο
Model
503
Τεμάχια
Number of Pieces
5 pcs
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
300/200/500
Βάρος
Weight
4.0 kg.

Μονέλο
Model
504
Τεμάχια
Number of Pieces
5 pcs
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
300/300/640
Βάρος
Weight
5.0 kg.

Μονέλο
Model
505
Τεμάχια
Number of Pieces
5 pcs
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
300/200/500
Βάρος
Weight
4.0 kg.

Μονέλο
Model
K01
   
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
520/280/650
Βάρος
Weight
4.5 kg.

Μονέλο
Model
K02

 

 
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
600/280/400
Βάρος
Weight
3.0 kg.

Μονέλο
Model
K03

 

 
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
600/340/370
Βάρος
Weight
3.0 kg.

Μονέλο
Model
K04

 

 
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
600/340/370
Βάρος
Weight
3.0 kg.

Μονέλο
Model
701
Τεμάχια
Number of Pieces
7 pcs
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
280/300/600
Βάρος
Weight
4.0 kg.

Μονέλο
Model
K05
   
Διαστάσεις /mm/
Dimensions a/b/h
500/350/260
Βάρος
Weight
4.0 kg.