Νεο Προϊον

Τα προϊόντα προσφέρονται συσκευασμένα με έναν από τους παρακάτω τρόπους::

1. Συσκευασία με μεμβράνη περιτυλίγματος και χαρτόνι..

Συσκευασία με μεμβράνη περιτυλίγματος και χαρτόνι. Συσκευασία με μεμβράνη περιτυλίγματος και χαρτόνι.

2. Συσκευασία με μεμβράνη περιτυλίγματος και χαρτόνι σε ξύλινη παλέτα..

Συσκευασία με μεμβράνη περιτυλίγματος και χαρτόνι σε ξύλινη παλέτα. Συσκευασία με μεμβράνη περιτυλίγματος και χαρτόνι σε ξύλινη παλέτα. Συσκευασία με μεμβράνη περιτυλίγματος και χαρτόνι σε ξύλινη παλέτα.

3. Συσκευασία με μεμβράνη περιτυλίγματος και χαρτόνι σε ξύλινο κοιβώτιο..

Συσκευασία με μεμβράνη περιτυλίγματος και χαρτόνι σε ξύλινο κοιβώτιο. Συσκευασία με μεμβράνη περιτυλίγματος και χαρτόνι σε ξύλινο κοιβώτιο.