Νεο Προϊον

ΜΕ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΕΡΑΚΟΤΑ

Prity FM RK

Διαστάσεις Μ x Π x Υ:

73/47/111 cm

Ισχύς:

12 kW

βάρος: 225 kg.

Prity FM RK

Prity S3W13 K

Διαστάσεις Μ x Π x Υ:

73/47/99 cm

Ισχύς:

μεγ. WH+ακτινοβολία=σύνολο

13+4=17 kW

βάρος: 220 kg.

Prity S3W13 K

Prity FMS-RK

Διαστάσεις Μ x Π x Υ:

73/47/88 cm

Ισχύς:

12 kW

βάρος: 162 kg.

Prity FMS-RK

Prity K2-RK

Διαστάσεις Μ x Π x Υ:

73/47/87 cm

Ισχύς:

10 kW

βάρος: 153 kg.

Prity K2-RK

Prity K1-RK

Διαστάσεις Μ x Π x Υ:

73/47/63 cm

Ισχύς:

9 kW

βάρος: 120 kg.

Prity K1-RK