Οι σύγχρονες συσκευές για στερεά καύσιμα όπως κάθε άλλο είδος του οικιακού εξοπλισμού λειτουργούν ικανοποιητικά, όταν είναι σωστά επιλεγμένες και συνδεδεμένες. Τότε υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα να παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να παρουσιαστεί το πρόβλημα της φωτιάς που καπνίζει.Τα προβλήματα καπνού και της κακής έλξης του προκαλούνται από κακό σχεδιασμό και κατασκευή της καμινάδας – ανεπαρκείς διαστάσεις και ακατάλληλες συνθήκες τοποθεσίας.Σκοπός αυτού του φυλλαδίου είναι να περιγράψει τις πιθανές αιτίες και να περιγράψει τι μπορεί να γίνει για την απάλειψή τους. Είναι πιθανό για το φυλλάδιο να περιγράφει λάθη και βελτιώσεις δημιουργώντας εσφαλμένη εντύπωση για το βαθμό σοβαρότητας των προβλημάτων που περιγράφονται σ’ αυτό. Για να καλύψει όμως μεγάλο εύρος των προβλημάτων σε λογικά όρια, είναι επιθυμητό να καλυφθούν και οι περιπτώσεις που συμβαίνουν σπάνια, καθώς επίσης και οι απλές.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΚΑΜΙΝΑΔΑ;

 

Οι καμινάδες δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κατανοούν πραγματικά τον τρόπο λειτουργίας τους. Η γνώση της καπνοδόχου (σωλήνα) κάνει δυνατή τη διασφάλιση μιας καλής και ασφαλούς φωτιάς και την αποφυγή των προβλημάτων που συνδέονται με τις καμινάδες.

 

Κάθε είδος καμινάδας έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Οι καμινάδες που είναι κατασκευασμένες από τούβλα είναι παραδοσιακά περισσότερο όμορφες, κάτι που επιθυμούν πολλοί ιδιοκτήτες. Οι καμινάδες που είναι κατασκευασμένες από μεταλλικούς σωλήνες είναι ευκολότερες στην εγκατάσταση και συνήθως είναι σε χαμηλότερη τιμή.

 

Για να προσδιορίσετε την καλύτερη καμινάδα για σας απαιτείται μία πλήρης εικόνα των συσκευών που συντηρούνται από την καμινάδα (σόμπες, τζάκια, λέβητες κλπ.) και του αναγκαίου εξαερισμού, που χρειάζεται κάθε μία απ’ αυτές.

Αν σκοπεύετε να κατασκευάσετε μια νέα καμινάδα, μελετήστε πρώτα τι τμήμα διόδου χρειάζεται η συσκευή που χρησιμοποιείτε. Αν εγκαταστήσετε μια νέα συσκευή (ή μία που χρησιμοποιούνταν σε άλλη θέση) σε μία υπάρχουσα καμινάδα, πρέπει να κάνετε το ίδιο. Μη δέχεστε κατ’ αρχήν ότι η καμινάδα σας είναι κατάλληλη. Πρέπει να την ελέγξετε.

Η καμινάδα είναι ένας κάθετος αγωγός που προορίζεται να έλκει τα προϊόντα καύσης έξω από τη συσκευή θέρμανσης και να τα εκπέμπει στην ατμόσφαιρα έξω από τα όρια της κατοικίας.

Υπάρχουν μία ή περισσότερες κάθετες δίοδοι που βρίσκονται μέσα στην καμινάδα και ονομάζονται καπναγωγοί. Κάθε συσκευή που συνδέεται στην καμινάδα χρειάζεται τον δικό της καπναγωγό. Οι καμινάδες που είναι κατασκευασμένες από τούβλα μπορούν να έχουν μερικούς καπναγωγούς. Οι μεταλλικές καμινάδες, βέβαια έχουν μόνο έναν αγωγό στο εσωτερικό τους.

Η ανοδική έλξη ή «τράβηγμα» σε μια καμινάδα είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού ανάμεσα στο ύψος της και τη διαφορά της θερμοκρασίας μεταξύ των καυσαερίων και του εξωτερικού αέρα. Είναι πολύ απλό – η στήλη των ζεστών καυσαερίων μέσα στην καμινάδα έχει μικρότερο βάρος από μία αντίστοιχη στήλη κρύου εξωτερικού αέρα, έτσι ώστε η πίεση στο χαμηλότερο τμήμα της ζεστής καμινάδας να είναι μικρότερη από την ατμοσφαιρική πίεση έξω.

Αυτή η αρκετά μικρή διαφορά στην πίεση δημιουργεί την έλξη. Όσο περισσότερο ζεστή και ψιλή είναι μια καμινάδα, τόσο καλύτερη είναι η έλξη και μικρότερος ο κίνδυνος συμπύκνωσης.

Οι κοιλότητες και οι στενωποί, οι τραχιές επιφάνειες και οι αιχμηρές αγκύλες αποτελούν αντιστάσεις στη ροή των αερίων και μειώνουν την έλξη, γι’ αυτό πρέπει να περιορίζονται όσο το δυνατό περισσότερο.

Η διαρροή αέρα οδηγεί σε ψύξη των καυσαερίων και κατά συνέπεια μειώνει την έλξη.

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι επιθυμητό να μειώνετε την έλξη με την εισαγωγή αέρα «αραίωσης», αλλά αυτό πρέπει να γίνεται μόνο με ελεγχόμενο τρόπο και όχι επιτρέποντας τυχαία διαρροή.

Ο αέρας στην κορυφή της καμινάδας μπορεί να έχει θετική ή αρνητική επίδραση στην έλξη, ανάλογα με το περιβάλλον και τη θέση της κορυφής της καμινάδας σε σχέση με την οροφή.

Η κακή έλξη μπορεί επίσης να προκύψει με μία πολύ αδύναμη διαδικασία καύσης σαν αποτέλεσμα της χαμηλής θερμοκρασίας των καυσαερίων.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 

Όταν ο καπνός δραπετεύει στο δωμάτιο, οι πιο πιθανές αιτίες είναι:

Α. Ανεπαρκής έλξη για να μεταφέρει μακριά τον καπνό,

Β. Δεν υπάρχει καθόλου ανοδική έλξη,

Γ. Η καμινάδα τερματίζει σε ζώνη υψηλής πίεσης,

Δ. Καθοδική έλξη.

Η κάπνα μπορεί να είναι επακόλουθο ποικίλων αιτιών, αρκετές από τις οποίες μπορεί να λειτουργούν μαζί, γι’ αυτό δεν είναι πάντα απλό θέμα η διάγνωση της αιτίας του προβλήματος, ούτε υπάρχει ένας γενικός τρόπος προσδιορισμού της, και γι’ αυτό πρέπει κάθε περίπτωση να αντιμετωπίζεται ανάλογα με τα συγκεκριμένα συμπτώματα.

Για να μπορείτε να αντιμετωπίσετε την κάπνα, πρώτα απ’ όλα πρέπει να γνωρίζετε γιατί συμβαίνει, και καθώς υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός πιθανών αιτιών, χωρίς να είναι όλες εμφανείς, είναι σκόπιμο να γίνουν μια σειρά ενεργειών σε συνεχόμενη ακολουθία.

Το πρώτο βήμα είναι να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν φυλλάδιο, γιατί μερικές φορές το πρόβλημα μπορεί να διαγνωστεί άμεσα από μία περιγραφή του και να αντιμετωπιστεί χωρίς την ανάγκη μιας μακροχρόνιας έρευνας. Αν, όμως, η αιτία του προβλήματος δεν είναι εμφανής, το επόμενο βήμα είναι να ελέγξετε τα συμπτώματα, εκ των οποίων τα πιο συνηθισμένα είναι:

ΣΥΜΠΤΩΜΑ Α

Ένα μέρος του καπνού και της αιθάλης αλλά όχι όλος, δραπετεύει στο δωμάτιο χωρίς κανένα σημάδι που να δείχνει ότι φυσιέται προς τα πίσω από τον άνεμο. Η κάπνα είναι σταθερά ανεξάρτητη από τις κλιματικές συνθήκες, αν και ο άνεμος μπορεί να έχει κάποια επίδραση επιδεινώνοντας ή βελτιώνοντας τα ζητήματα. Αυτό συνήθως σημαίνει ανεπαρκή έλξη.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ Β

Δεν υπάρχει καθόλου ανοδική έλξη, ανεξάρτητα από το αν φυσάει αέρας έξω ή όχι.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ Γ

Διαλείπουσα έλξη προς τα πίσω μέσα από την καμινάδα με τον αέρα από μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ο βαθμός της κάπνας ποικίλλει ανάλογα με την ένταση του αέρα.

ΣΥΜΠΤΩΜΑ Δ

Η έλξη μειώνεται ή αντιστρέφεται με τον αέρα από μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Η έλξη επανέρχεται όταν ο αέρας σταματά ή αλλάζει η κατεύθυνσή του.

Τέλος, όταν έχουν γίνει μία ή μερικές απλές δοκιμές, τα αποτελέσματά τους υποδεικνύουν συνήθως την αιτία της κάπνας. Δεν είναι ασυνήθιστο δύο ή ίσως τρεις διαφορετικές δοκιμές να δώσουν θετικά αποτελέσματα – αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν διάφορες αιτίες που λειτουργούν μαζί. Για παράδειγμα, η έλξη προς τα πίσω μπορεί να συνδυαστεί με την έλλειψη αέρα, ή με κακή κατασκευή της καμινάδας – με μία μερικώς μπλοκαρισμένη καπνοδόχο.

Για να αντιμετωπιστούν γρηγορότερα οι πιθανές αιτίες της κάπνας, υποδεικνύονται οι μέθοδοι ελέγχου και τα προτεινόμενα διορθωτικά μέσα ως Α.1, Α.2, Β.1, Γ.1 κλπ. σε συνδυασμό με τα συμπτώματα που περιγράφονται ανωτέρω.

Α.1 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΕΡΑ

Όλες οι συσκευές για στερεά καύσιμα χρειάζονται μια ροή αέρα μέσα στο δωμάτιο, ενώ μερικές απ’ αυτές, για παράδειγμα εκείνες για ανοιχτή φωτιά χρειάζονται περισσότερο αέρα. Μια πρόσθετη ροή αέρα μπορεί να περνά μέσω ειδικών ανοιγμάτων στη συσκευή πάνω από τη φλόγα. Για ένα κλειστό σύστημα είναι αναγκαία 15-30 cu. m. ανά ώρα, ενώ για ένα τζάκι με ανοιχτή φωτιά αυτή η τιμή μπορεί να φθάσει 250 cu. m. και ακόμη περισσότερο ανά ώρα.

Η χρήση στερεών καυσίμων σε ένα δωμάτιο πολύ καλά μονωμένο (Εικ. 1) οδηγεί σε δύο αποτελέσματα::

 

  1. Αν το οξυγόνο είναι ανεπαρκές, το αποτέλεσμα είναι ατελής καύση. Με μία πλήρη καύση τα προϊόντα είναι διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμοί. Όμως η έλλειψη οξυγόνου θα οδηγήσει στον σχηματισμό οξειδίου του άνθρακα CO, το οποίο είναι ένα πολύ δηλητηριώδες αέριο χωρίς οσμή.
  2. Δεν υπάρχει αρκετός αέρας διαθέσιμος για να αναπληρώσει τον αέρα, μαζί με το ιδιαίτερα δηλητηριώδες οξείδιο του άνθρακα.

ΔΟΚΙΜΗ:

Ανοίξτε μια πόρτα ή ένα παράθυρο, κατά προτίμηση όταν δεν υπάρχει αέρας έξω. Αν σταματήσει η κάπνα μέσα στο δωμάτιο, η αιτία της είναι συνήθως η «έλλειψη αέρα».

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Είναι αναγκαίο να αφήνετε περισσότερο αέρα μέσα στο δωμάτιο αλλά μερικές φορές αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη έλξη. Το πρώτο βήμα είναι να δείτε αν είναι δυνατό να μειωθεί η ένταση της ροής του αέρα προς την καμινάδα, έτσι ώστε να είναι μικρότερη η «απαίτηση» για αέρα. Μία επιθεώρηση του λαιμού πάνω από τη φωτιά μπορεί να αποκαλύψει ένα μεγάλο λαιμό χωρίς κανένα σημάδι φυσικής έλξης και ακόμα μεγαλύτερα κενά στις πλευρές – δείτε Εικ. 2.

Το κενό πρέπει να γεμίσει και ο λαιμός – να περιοριστεί, έτσι ώστε να υπάρχει μία ομαλή ροή μέσα στον καπναγωγό, όπως φαίνεται στην Εικ. 3. Αν το άνοιγμα του λαιμού μπορεί να γίνει ρυθμιζόμενο για το μέγεθος, θα είναι καλύτερα, με ένα ελάχιστο άνοιγμα για το άναμμα όταν η καμινάδα είναι κρύα.

Η συσκευή θέρμανσης δεν πρέπει να μπαίνει σε ανταγωνισμό με άλλες συσκευές, οι οποίες απομακρύνουν τον αέρα από το σπίτι όπως απορροφητήρες κλπ. Η λειτουργία τους μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη αέρα και κάπνα.

Α.2 ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΖΑΚΙΟΥ

Η ροή των αερίων μέσα από τον καπναγωγό περιορίζεται από το μέγεθός του και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αυτού του αγωγού. Όταν το άνοιγμα του τζακιού είναι πολύ μεγάλο, αυτή η ροή αυξάνεται και χρειάζεται μεγαλύτερη έλξη, έτσι ώστε να υπάρχει ανοδική έλξη. Ταυτόχρονα τα αέρια ψύχονται με την εισαγωγή καθαρού αέρα, η έλξη μειώνεται και ο καπνός στροβιλίζεται μέσα στο δωμάτιο.

ΔΟΚΙΜΗ:

Αυτό που μπορεί να γίνει είναι να συγκριθεί το τμήμα της καμινάδας με το μέγεθος της πόρτας. Αν το τμήμα της ανοιχτής πόρτας είναι 8 φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση με το τμήμα του αγωγού, υπάρχει η πιθανότητα κάπνας. Με έναν μικρό καπναγωγό (για παράδειγμα στον τελευταίο όροφο) αυτή η αναλογία πρέπει να μειώνεται σε 6:1.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Αυξήστε το μέγεθος της καμινάδας, όπου είναι δυνατό, αν και αυτό είναι δύσκολο και δαπανηρό.

Α.3 ΕΠΙΔΡΑΣΗ «ΣΙΦΟΝΙΟΥ»

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται αν καταστραφεί το εσωτερικό φράγμα ανάμεσα σε δύο γειτονικούς αγωγούς (υπάρχει ένα σπάσιμο σ’ αυτό) και ο ένας αγωγός δε χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή. Με ανεπαρκή εξαερισμό στο δωμάτιο με τη συσκευή θέρμανσης ο καπνός αναρροφάται προς τα κάτω μέσω του αχρησιμοποίητου αγωγού (Εικ. 4).

ΔΟΚΙΜΗ:

Ανοίξτε μια πόρτα ή ένα παράθυρο και παρακολουθήστε τη φωτιά που καπνίζει. Ελέγξτε το σύνολο των αγωγών μέσω μιας επιθεώρησης ή μιας δοκιμής καπνού.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Αποκαταστήστε το σπάσιμο ανάμεσα στους δύο αγωγούς. Βελτιώστε τον εξαερισμό μέσα στο δωμάτιο, όπου λειτουργεί η συσκευή, έτσι ώστε να αυξηθεί η πίεση.

Α.4 ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΟΙΚΙΑΣ

Η κίνηση του αέρα στο κτίριο δεν πρέπει να εμποδίζει τη λειτουργία της καμινάδας. Για παράδειγμα, όταν μια οικία έχει ένα ανοιχτό παράθυρο στον πάνω όροφο (Εικ. 5), ο ζεστός αέρας εξέρχεται από το ανοιχτό παράθυρο και ολόκληρο το σπίτι αρχίζει να λειτουργεί σαν μια μεγάλη καμινάδα. Μια ροή αέρα αρχίζει από κάτω προς τα πάνω για να αναπληρώσει τον αέρα που εξέρχεται από το παράθυρο, μειώνοντας την πίεση στον κάτω όροφο, όπου βρίσκεται η συσκευή θέρμανσης. Αν η επίδραση είναι αρκετά ισχυρή, θα ξεπεράσει την έλξη της καμινάδας, και θα σπρώχνει τα αέρια προς τα κάτω, πίσω στο σπίτι. Η άσχημα μονωμένη στέγη και οροφή και οι σκάλες που οδηγούν σ’ αυτές μπορούν να προκαλέσουν το ίδιο φαινόμενο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Πρέπει να βελτιωθεί η μόνωση στους πάνω ορόφους και πρέπει να εξασφαλιστεί μια εξωτερική πρόσβαση αέρα στη συσκευή θέρμανσης σε ένα επίπεδο όσο το δυνατό χαμηλότερο.

Α.5 “ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΟΔΟΙ”

Συνήθως οι αγωγοί είναι κατακόρυφοι αλλά μερικές φορές είναι αναγκαίες οριζόντιες μετατοπίσεις. Μερικές φορές αυτά τα τμήματα είναι χαμηλά, με αιχμηρές καμπύλες και μεγάλο μήκος – το αποτέλεσμα είναι φτωχή έλξη και φωτιά με καπνό.

ΔΟΚΙΜΗ:

Γίνεται μια επιθεώρηση της διαμόρφωσης των αγωγών, ενώ, αν είναι αναγκαίο παρεμβάλλεται μία ευέλικτη ράβδος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Τα κύρια χαρακτηριστικά μιας καλής διόδου υποδεικνύονται στην Εικ. 6.

Α.6 ΜΕΡΙΚΗ ΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Μπορεί να αφείλεται σε κακή κατασκευαστική εργασία ή υπάρχει μια ξένη ουσία ή συσσώρευση αιθάλης. Ένα κοινό παράδειγμα φαίνεται στην Εικ. 7, όπου το ασβεστοκονίαμα έπεσε κατά τη διάρκεια της κατασκευής και προκάλεσε μερική φράξη.


ΔΟΚΙΜΗ:

Το σκούπισμα με τη βούρτσα συχνά αποκαλύπτει την ύπαρξη τέτοιων εμποδίων και μερικές φορές οδηγεί στην απομάκρυνσή τους. Μια άλλη μέθοδος ελέγχου για εμπόδια είναι να ρίξετε μια μεταλλική μπάλα στο άκρο ενός σχοινιού προς τα κάτω μέσα στον αγωγό που θα έχει ένα διάκενο όχι περισσότερο από 25 mm από τα τοιχώματα. Μέσω της κίνησης του σχοινιού, όταν το μπαλάκι σταματήσει, καθορίζεται η θέση των εμποδίων, και μερικές φορές μπορούν να εκτοπίζονται.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Αν το εμπόδιο δεν μπορεί να απομακρυνθεί με άλλον τρόπο, θα πρέπει να ανοιχτεί σ’ αυτό το σημείο ο αγωγός για καθαρισμό.

A.7. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΩΓΟΥ

Οι συνηθισμένες καμινάδες από τούβλο, αν και δεν είναι ιδανικές, είναι γενικά κατάλληλες για όλους τους τύπους οικιακών συσκευών θέρμανσης. Η μικρή κατατομή οδηγεί σε αύξηση της αντίστασης κι έτσι – σε φωτιά με καπνό. Απ’ την άλλη πλευρά το πολύ μεγάλο μέγεθος οδηγεί σε δύσκολο ζέσταμα και ξανά σε μείωση της έλξης.

ΔΟΚΙΜΗ:

Μετρήστε το μέγεθος του αγωγού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Χρησιμοποιείτε αγωγούς με κατάλληλη κατατομή για την αντίστοιχη συσκευή θέρμανσης.

A.8. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Μερικοί αγωγοί έχουν απλά άκρα και μια τοποθετημένη ένωση, άλλοι είναι επικαλυμμένοι. Ένα σφάλμα που βρίσκεται συχνά είναι ένας προεξέχων δακτύλιος συγκολλημένος που θα έπρεπε να έχει απομακρυνθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής – Εικ. 8. Σε άλλες περιπτώσεις οι αγωγοί δεν έχουν καμία ένωση ανάμεσα στις γραμμές και παραβλέπεται η τοιχοδομή.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Αν το πρόβλημα οφείλεται σε έναν συγκολλημένο δακτύλιο, μερικές φορές μπορεί να απομακρύνεται με προσεκτικό τρίψιμο. Με επικαλυμμένους αγωγούς σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαίο να σπάσετε την τοιχοδομή και ακόμη και να την αλλάξετε.

Α.9 ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΒΑΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

Σε μερικές περιπτώσεις, εφαρμόζεται μια στρογγυλή βάση καμινάδας σε έναν τετράγωνο σωλήνα τοποθετώντας μικρά κομμάτια πλακιδίων στις γωνίες για προστασία. Οι τέσσερις εμποδιστικές προεξοχές, προστιθέμενες σε άλλα πιθανά προβλήματα, μπορεί να αποδειχθούν η «τελευταία σταγόνα».

ΔΟΚΙΜΗ: Με επιθεώρηση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Πρέπει να χρησιμοποιείται μια Τετράγωνη βάση  με παράλληλες πλευρές στο χαμηλότερο τμήμα της.

A.10. ΜΕΡΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΣΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

Όταν ρέει καπνός μέσω ενός αγωγού, τα σωματίδια της αιθάλης έλκονται από τις ψυχρές επιφάνειες στο εσωτερικό της βάσης της καμινάδας, κυρίως στην κορυφή της καμινάδας, ιδιαίτερα αν υπάρχει μια βάση καμινάδας όπως φαίνεται στην Εικ. 9. Συνήθως η αιθάλη απομακρύνεται σκουπίζοντας με μια βούρτσα, αλλά αν χρησιμοποιείτε ένα καύσιμο με υψηλή περιεκτικότητα πίσσας, μπορεί να είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούνται μόνο ένα σφυρί και ένα καλέμι.

ΔΟΚΙΜΗ:Ο καθαρισμός σκουπίζοντας με μια βούρτσα αποκαλύπτει αν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Αν το πρόβλημα επαναλαμβάνεται, αντικαταστήστε το καύσιμο με ένα καύσιμο με χαμηλότερη περιεκτικότητα πίσσας. Η παραλλαγή που φαίνεται στην Εικ. 10, που προορίζεται για προστασία από τη βροχή και τον αέρα, μπορεί επίσης να αντικαθιστά την χρησιμοποιούμενη τετράγωνη ή  κυκλική κατάληξη. Η συνδυασμένη περιοχή των τεσσάρων ανοιγμάτων δε θα πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο της περιοχής του αγωγού.

A.11. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ

Στις Εικ. 11-14 φαίνεται πώς μπορούν να διορθωθούν μερικά από τα σφάλματα, τα οποία συνήθως έχουν σαν αποτέλεσμα φτωχή έλξη. Σε όλα τα παραδείγματα ο σωλήνας προεκτίνεται πολύ βαθιά μέσα στον αγωγό, έτσι ώστε να εμποδίζεται η ελεύθερη ροή των αερίων.


ΔΟΚΙΜΗ: Με επιθεώρηση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Θα πρέπει να αποφεύγονται οι απότομες αλλαγές στην κατεύθυνση των καυσαερίων. Οι αγωγοί θα πρέπει να προβάλλουν μέσα στον πλίνθινο σωλήνα με κλίση 135º. Ο πλίνθινος σωλήνας πρέπει να επικαλύπτεται ομαλά, και ο αγωγός – να προστατεύεται με ένα πυρασφαλές σχοινί.

Η πόρτα καθαρισμού της αιθάλης πρέπει να είναι διπλή για να αποφεύγεται υπερβολική ψύξη των αερίων. Θα πρέπει επίσης να είναι ελαφρώς κάτω από την είσοδο του καπναγωγού έτσι ώστε τα ζεστά αέρια να μην προσκρούουν πάνω της κι έτσι να εξασφαλίζεται ένα κενό για να αποφεύγεται το μπλοκάρισμα του αγωγού από την αιθάλη που πέφτει.

Α.12 ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΑΕΡΑ

Ο κρύος αέρας που δισφεύγει μέσα στον αγωγό φυσικά ψύχει τα αέρια και μειώνει την έλξη, γεγονός για το οποίο είναι πολύ σημαντικό να είναι αεροστεγής η καμινάδα. Τα πιο συνηθισμένα σημεία διαρροής αέρα είναι γύρω από τον ρυθμιστή παροχής αέρα όπου ο αγωγός προβάλλει μέσα στην τοιχοδομή, στις ενώσεις γύρω από τους καπναγωγούς και στις πόρτες καθαρισμού της αιθάλης. Είναι δυνατό να διαρρέει αέρας αν η επικάλυψη του πλίνθινου αγωγού δεν είναι σωστά γεμισμένη ή έχει σπάσει. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται είναι δυνατό να προκύψει αυτή η πιθανή επικίνδυνη διαρροή καπνού προς τα έξω.

ΔΟΚΙΜΗ:

Γίνεται συνήθως επιθεώρηση με ένα αναμμένο σπίρτο ή κερί. Αν δυναμώνει η φλόγα, αυτό είναι ένα σίγουρο στοιχείο για τη διαρροή. Ο προσδιορισμός της διαρροής μέσω της τοιχοδομής γίνεται με μία «δοκιμή καπνού», που περιγράφεται στο τέλος του φυλλαδίου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Πρέπει να ανακαλυφθούν και να επισκευαστούν όλες οι ελαττωματικές ενώσεις των καπναγωγών. Το μείγμα δεσίματος του τσιμέντου δεν πρέπει να ευθύνεται για σπάσιμο. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μαλακές συνδέσεις όπως πυρίμαχα σχοινιά ή ταινίες.

Β.1 ΠΛΗΡΗΣ ΦΡΑΞΗ

Αν ο αγωγός δε διατηρείται σωστά καθαρός, η στάχτη που κατακάθεται με τον καιρό θα σταματήσει εντελώς την έλξη. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί όταν πέφτουν κάτω στον αγωγό κομμάτια από τη βάση της καμινάδας, την επίστρωση ή τα τούβλα κλπ.

ΔΟΚΙΜΗ:

Τοποθετήστε ανάμεσα μια βούρτσα για καθάρισμα και θα αποκαλύψει αν υπάρχει κάποιο εμπόδιο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Δοκιμάστε πρώτα με μία σκληρή ράβδο ή ένα σύρμα. Αν αυτό δε βοηθάει, ρίξτε μια μεταλλική μπάλα δεμένη με ένα σχοινί από την κορυφή της καμινάδας. Ακόμη κι αν αυτό είναι ανεπιτυχές, θα σας επιτρέψει να βρείτε την ακριβή θέση του εμποδίου μέσα στον αγωγό. Ο τακτικός καθαρισμός παραμένει η πιο σίγουρη πρόληψη.

B.2. ΨΥΧΡΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Μια καμινάδα χωρίς μόνωση ψύχει τα αέρια γρηγορότερα και αντίστοιχα η έλξη δεν μπορεί να είναι τόσο καλή όσο αν ήταν καλά μονωμένη. Εκτός αυτού, όταν η φωτιά έχει σβήσει, ή ο καπνοσύρτης στον αγωγό θέρμανσης έχει κλείσει για αρκετές ώρες, μπορεί να μειωθεί αρκετά η έλξη ώστε να προκαλέσει κάπνα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ σαν καμινάδα έξω από ένα σπίτι μη-μονωμένοι μεταλλικοί σωλήνες ενός στρώματος. Η μεγάλη ψύξη των καυσαερίων, ιδιαίτερα όταν η συσκευή καίει αργά, έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την αντιαισθητική συμπύκνωση αλλά επίσης μειώνει τόσο πολύ σοβαρά την έλξη του αγωγού ώστε να εκπέμπονται επικίνδυνοι καπνοί από τη συσκευή, καθώς δεν υπάρχει καθόλου έλξη για να τους απομακρύνει.

ΔΟΚΙΜΗ:

Τοποθετήστε μέσα στον αγωγό ένα αναμμένο κομμάτι εφημερίδας. Μετά από μία μικρή καθυστέρηση, ο καπνός θα πρέπει να μεταφέρεται προς τα πάνω στον αγωγό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Μόνωση των αγωγών.

Γ.1  Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Η Εικ. 16 δείχνει μια καμινάδα χαμηλοτερη από ένα κοντινό αντικείμενο, σ’ αυτήν την περίπτωση την οροφή και στην προσήνεμη πλευρά. Αυτή είναι μια περιοχή με υψηλή πίεση αέρα. Απ’ την άλλη πλευρά (την απάνεμη) παράγεται υπο-πίεση. Αυτό σημαίνει ότι ο αέρας τείνει να έλκεται έξω από το σπίτι στην υπήνεμη πλευρά και να ωθείται στην πλευρά με την υπερ-πίεση. Αυτό μπορεί να επηρεάζει την καμινάδα, εξουδετερώνοντας την έλξη, και αν η υπο-πίεση είναι αρκετά υψηλή, προκαλώντας έλξη προς τα κάτω.

Καθώς προκύπτει αυτή η κατάσταση με τον αέρα σε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, η κατάσταση της καμινάδας σε σχέση με τον αέρα σε  σχέση με την οροφή υποδεικνύει την αιτία του προβλήματος. Επιπλέον, παρουσιάζεται κάπνα όταν υπάρχουν ανοιχτές πόρτες και παράθυρα στην απάνεμη πλευρά αλλά όχι στην πλευρά με την υψηλή πίεση.

ΔΟΚΙΜΗ:

Ανοίξτε μια πόρτα ή ένα παράθυρο στην προσήνεμη πλευρά. Αυτό θα πρέπει να εξισορροπεί τις πιέσεις και να επαναφέρει την έλξη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Εάν είναι δυνατόν, η καμινάδα πρέπει να επεκτείνεται πέρα από την περιοχή υψηλής πίεσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις με ένα ύψος 0,5 – 1 m ψηλότερα από την κορυφή της στέγης ή άλλου αντικειμένου, που προκαλεί υπερ-πίεση, δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μεταλλικοί αγωγοί χωρίς μόνωση ως μόνιμες επεκτάσεις, γιατί ψύχονται τα αέρια και μπορεί να προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα.

Αν η πιθανή επέκταση είναι ανεπαρκής, πιθανόν η μόνη εναλλακτική λύση είναι να εμποδίζετε τον αέρα να έλκεται έξω από το σπίτι προς την απάνεμη πλευρά. Αυτό μπορεί να γίνει κάνοντας αεροστεγείς τις πόρτες και τα παράθυρα στην απάνεμη πλευρά κι αν είναι δυνατόν να μένουν κλειστά.

Δ.1 ΕΛΞΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΟΡΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ) ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως με κοντές καμινάδες. Η αναρρόφηση στο δωμάτιο, αν και κανονικά σχετίζεται με την κατάσταση που περιγράφεται στη παράγραφο Γ.1 μπορεί να προκαλέσει κάπνα ανεξάρτητα από τη θέση της καμινάδας. Η Εικ. 17 δείχνει μια κατάσταση που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Η ροή του αέρα γύρω από το σπίτι δημιουργεί περιοχές υψηλής και χαμηλής πίεσης, που μπορεί να προκαλέσουν καθοδική έλξη αν η διαρρύθμιση των παραθύρων και των πορτών είναι τέτοια ώστε η υποπίεση που δημιουργείται μέσα στο δωμάτιο να είναι αρκετά χαμηλή.

ΔΟΚΙΜΗ:

Ανάψτε αρωματικά στικ και ακολουθήστε με τα μάτια σας την κίνηση του καπνού. Συνήθως κινείται προς τις πόρτες και τα παράθυρα, προς την άλλη πλευρά όπου μειώνεται η πίεση, υποδεικνύοντας ίτσι από πού έλκεται ο αέρας έξω από το δωμάτιο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Μπορούν να δοκιμαστούν μερικές δυνατότητες για να επανέλθει η κανονική ανοδική έλξη.

  • προσαρμόστε κάλυπτρα καμινάδας που ροκαλούν έλξη, για να αυξήσετε την έλξη προς τα πάνω, όπως αυτά που υποδεικνύονται στην Εικ. 18,
  • περιορίστε το λαιμό πάνω από τη φωτιά ( Εικ. 3) για να αυξήσετε τη θερμοκρασία

μέσα στον αγωγό

  • θωρακισμένες πόρτες και παράθυρα, που γειτνιάζουν με την περιοχή χαμηλής  πίεσης.

Δ.2 ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΕΛΞΗ ΛΟΓΩ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ

Πολύ συχνά η κορυφή της καμινάδας εκτίθεται σε δίνες αέρα, που προκαλούνται από την έλξη του αέρα προς τα πάνω ή προς τα πλάγια από μερικά γειτνιάζοντα αντικείμενα (Εικ. 19) – ένα κτίριο, ένα δέντρο ή την καμινάδα στην απάνεμη πλαγιά ενός λόφου. Ο αέρας παρουσιάζεται στην περιοχή της κορυφής της καμινάδας στην κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω και φυσά τον αέρα προς τα πίσω. Αυτό σχετίζεται συνήθως με έναν αέρα από μία καθορισμένη κατεύθυνση και με μία καθορισμένη ταχύτητα.

ΔΟΚΙΜΗ:

Παρατηρήστε τη θέση της καμινάδας σε σχέση με τα γειτονικά ψηλότερα αντικείμενα όπως κτίρια και δέντρα και σε σχέση με το περίγραμμα του περιβάλλοντος εδάφους.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:

Δοκιμάστε να ανυψώσετε το άκρο της καμινάδας έξω από τη θυελλώδη ζώνη. Αν αυτό είναι αδύνατο, προστατέψτε το με έναν από τους τρόπους που υποδεικνύονται στην Εικ. 10 ή στην Εικ. 18.

Αν κατασκευάζεται μία συστοιχία καμινάδων στην ίδια καπνοδόχο, είναι δυνατό σαν αποτέλεσμα της καθοδικής έλξης να προκληθεί καπνός από μία καμινάδα που λειτουργεί μέσω του γειτνιάζοντος αχρησιμοποίητου αγωγού σε ένα δωμάτιο που δε λειτουργεί καμία θερμαντική συσκευή. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι καλύτερα να καλύπτετε προσωρινά τους αχρησιμοποίητους αγωγούς με τέτοιο τρόπο ώστε ο αγωγός να μπορεί να ανοίξει αν χρειάζεται αργότερα.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

Οι υδρατμοί είναι ένα από τα προϊόντα καύσης που παράγονται όταν καίγεται οποιοδήποτε είδος καυσίμου. Τα καύσιμα με υψηλότερη περιεκτικότητα υδρογόνου παράγουν περισσότερους υδρατμούς από άλλα. Όσο το νερό παραμένει στην κατάσταση του ατμού μέχρι να φύγει από τον αγωγό, δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα, αλλά όταν τα καυσαέρια ψύχονται κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, θα συμπυκνωθεί υγρασία στις επιφάνειες του αγωγού. Δυστυχώς, η συμπύκνωση συχνά συνδυάζεται με θειούχες ενώσεις στα καυσαέρια και με θειικά άλατα στην τοιχοδομή για να σχηματίσει ασθενή οξέα, τα οποία πέρα από μια χρονική περίοδο, επιτίθονται στην τοιχοδομή και στις αρθρώσεις ασβεστοκονιάματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συμπύκνωση μπορεί να προκαλέσει χρώση στους τοίχους των δωματίων, ιδιαίτερα στους επάνω ορόφους. Άλλες αιτίες που συντελούν στη συμπύκνωση είναι πολύ μεγάλοι αγωγοί για τη θερμαντική συσκευή και η χρησιμοποίηση υγρών καυσίμων. Η αντιμετώπιση είναι η χρησιμοποίηση ενός μονωμένου αγωγού με κατάλληλη διάμετρο.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΠΝΟΥ

• Η θερμαντική συσκευή δεν πρέπει να είναι αναμμένη.
• Κανονίστε την πρόσβαση σε όλους τους χώρους του κτιρίου μέσω των οποίων θα περάσουν οι καπναγωγοί, μέχρι την οροφή.
• Όταν μία καπνοδόχος είναι κοινή για δύο ή περισσότερα σπίτια ή διαμερίσματα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει άλλη θερμαντική συσκευή συνδεδεμένη στην καπνοδόχο που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής.
• Θερμάνετε τον αγωγό καίγοντας λίγο χαρτί στη βάση του.
• Έχετε κατάλληλα μέσα για να σφραγίσετε την κορυφή και τη βάση του αγωγού αφού γεμίσει με καπνό. Για παράδειγμα, μια πλαστική σακούλα και ταινία σφράγισης είναι χρήσιμες για να καλύψετε την καμινάδα.
• Ανάψτε ένα φυσίγγιο καπνού στο κάτω μέρος του αγωγού.
• Μόλις ο καπνός κυκλοφορήσει στην καμινάδα σφραγίστε αμέσως το άκρο της, αφήνοντας το φυσίγγιο καπνού να καεί ολόκληρο και να γεμίσει τον αγωγό με καπνό.
• Παρατηρήστε όλα τα τμήματα της καμινάδας για διαρροή καπνού.
• Παρατηρήστε αν κυκλοφορεί καπνός από οποιονδήποτε άλλον αγωγό στην ίδια καπνοδόχο.
• Οποιαδήποτε δοκιμή καπνού πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον 10 λεπτά.